ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว และเทคโนโลยีการพิมพ์บัตร

การพิมพ์บัตรประจำตัวพลาสติก และบัตรสมาร์ทการ์ด สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทางสำหรับบัตรพลาสติกโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการพิมพ์บัตรพลาสติก

cmyk

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่อุตหกรรมการพิมพ์บัตรพลาสติกได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ เครื่องพิมพ์บัตร ประจำตัวพลาสติกแบบตั้งโต๊ะ ช่วยให้องค์กรสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้เอง เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลบุคลากร และเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ


เทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบตั้งโต๊ะ (desktop printer) จะเป็นการใช้หัวพิมพ์ความร้อน ระเหิดสีจากริบบ้อนแถบสี ลงไปยังพื้นผิวของบัตรพลาสติก โดยการระเหิดแม่สีหลักคือ Y (Yellow), M (Magenta), และ C (Cyan)

ริบบ้อนสีของเครื่องพิมพ์บัตรจะประกอบด้วยชุดแถบสี YMC เรียงต่อเนื่องเป็นชุด หัวพิมพ์ความร้อนจะส่งผ่านความร้อนไปยังแถบสีริ้บบ้อนทีละสี โดยใช้ปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้น จนได้สีตามต้องการ


การพิมพ์สี YMC ในปริมาณความเข้มที่เท่ากันจะทำให้ได้สีดำ แต่ไม่นิยมสำหรับการใช้พิมพ์ตัวหนังสือ หรือ บาร์โค้ด ในกรณีนี้ริบบ้อนเครื่องพิมพ์บัตรจะมีแถบสีเพิ่มขึ้นอีกแถบคือแถบสีดำเรซิ่น (Black Resin - K) เพื่อใช้ในการพิมพ์ตัวหนังสือและบาร์โค้ด เพื่อให้ได้สีดำที่คมชัดมากขึ้น

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Direct-to-Card VS ReTransfer

เทคโนโลยีการพิมพ์บัตรพลาสติกด้วยหัวพิมพ์ความร้อน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ Direct-to-Card และ ReTransfer เทคโนโลยี

direct-to-card

การพิมพ์แบบ Direct-to-Card Printing

ในยุคเริ่มแรก เทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์บัตรพลาสติกจะเป็นการพิมพ์แบบ Direct-to-Card หมายถึงการใช้หัวพิมพ์ระเหิดสีจากแถบสีริบบ้อนไปยังผิวบัตรพลาสติกโดยตรง หรือที่เรียกว่า dye-sublimation โดยสีจากริบบ้อนจะถูกระเหิดด้วยความร้อน หลอมเข้าไปในผิวบัตรพีวีซีทีละสี ด้วยความร้อนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดภาพที่ยึดติดกับผิวบัตรพลาสติก


ริบบ้อนแถบสีสำหรับการพิมพ์แบบ direct-to-card จะใช้เป็นแถบสี YMCKO โดยแถบสี K หมายถึงสีดำเรซิ่น และ O หมายถึง Overlay ซึ่งก็คือการใช้ความร้อนเคลือบผิวหน้าบัตรแบบเต็มใบด้วยชั้นแถบสีโปร่งแสงเป็นชั้นสุดท้าย

การพิมพ์แบบ Retransfer Printing

Retransfer หรือ Reverse Transfer เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์บัตรพลาสติก ที่พัฒนาขึ้นมาจากการพิมพ์แบบ Direct-to-Card โดยการพิมพ์ยังคงใช้หัวพิมพ์ความร้อนและริบบ้อนสีอยู่เช่นเดิม เพียงแต่การพิมพ์สีจากหัวพิมพ์ จะเป็นการพิมพ์ลงบนฟิล์มใสก่อน ซึ่งสีทุกสีจะถูกพิมพ์เป็นรูปภาพลงบนแผ่นฟิล์มใส จากนั้นภาพจากฟิล์มจะถูกใช้ความร้อนรีดย้อมลงไปที่ผิวหน้าของบัตรอีกทีหนึ่ง


วิธีการพิมพ์แบบนี้ นอกจากริบบ้อนแล้ว จึงจำเป็นต้องมี ทรานเฟอร์ฟิล์ม เพิ่มเข้ามาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอีกส่วนหนึ่ง


ในส่วนของตัวบัตรพลาสติกที่ใช้ในการพิมพ์นั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนความร้อนได้สูงกว่า PVC เนื่องจากในขั้นตอนการใช้ความร้อนรีดสีจากฟิล์มลงบนบัตรนั้น จะเป็นการใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น อย่างน้อยควรจะใช้บัตรพลาสติกที่ทำมาจาก PVC Composite หรือ PET สำหรับเครื่องพิมพ์ประเภทนี้​

retransfer

องค์ประกอบในระบบพิมพ์บัตรประจำตัว

การเลือกใช้ระบบพิมพ์บัตร และเครื่องพิมพ์บัตรให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นมีหลายปัจจัย และหลายตัวเลือกให้คำนึงถึง ทั้งประเภทของเครื่องพิมพ์, ชนิดของริบบ้อน, บัตรพลาสติก, ตัวเลือกการเขียน/อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, เทคโนโลยีการพิมพ์ holographic ป้องกันการปลอมแปลง, และซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์บัตร

ชนิดของริบบ้อน

บัตรพีวีซี

เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด

hologram laminate

ซอฟต์แวร์

 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

การเลือกใช้เครื่องพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ให้เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการเลือกใช้ระบบพิมพ์บัตรสำหรับองค์กร โดยทั่วไปตัวเลือกของเครื่องพิมพ์บัตรที่หลากหลายมักมีดังนี้

เครื่องพิมพ์บัตรเทคโนโลยี Direct-to-Card

DTC1250e


การพิมพ์: หน้าเดียว


ความเร็ว: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อ: USB


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: ไม่รองรับการรับประกัน 3 ปี

DTC1500


การพิมพ์: สองหน้า


ความเร็ว: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อ: USB&Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: รองรับ (option)


การรับประกัน 3 ปี

DTC4250e


การพิมพ์: สองหน้า


ความเร็ว: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อ: USB&Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: ไม่รองรับการรับประกัน 3 ปี

DTC4500e


การพิมพ์: สองหน้า


ความเร็ว: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อ: USB&Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: รองรับ (option)


การรับประกัน 3 ปี

DTC5500LMX


การพิมพ์: สองหน้า


ความเร็ว: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อ: USB&Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: รองรับ (standard)


การรับประกัน 3 ปี

เครื่องพิมพ์บัตรเทคโนโลยี Retransfer

HDP5000


ความละเอียด: 300 dpi


ตัวเลือกการพิมพ์สองหน้า: รองรับ


ความเร็วการพิมพ์: 29 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อซ USB & Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: รองรับ (option)


รับประกัน: ตัวเครื่อง 3 ปี หัวพิมพ์ตลอดอายุการใช้งาน

HDP6600


ความละเอียด: 600 dpi


ตัวเลือกการพิมพ์สองหน้า: รองรับ


ความเร็วการพิมพ์: 16 วิ/หน้า


การเชื่อมต่อซ USB & Ethernet


ตัวเลือกสมาร์ทการ์ด: รองรับ (option)


การเคลือบ laminate: รองรับ (option)


รับประกัน: ตัวเครื่อง 3 ปี หัวพิมพ์ตลอดอายุการใช้งาน

 ริบบ้อนเครื่องพิมพ์บัตร

ริบบ้อนสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น จะมีรหัสสินค้าที่แตกต่างกันออกไป และมี RFID Tag เฉพาะเพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ และบ่งบอกถึงปริมาณการใช้งาน *กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้า และตัวเลือกริบบ้อนของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นจากเอกสาร datasheet ของเครื่องพิมพ์บัตร


ชนิดของริบบ้อนสามารถแบ่งออกได้หลากหลายตามการใช้งาน เช่น ริบบ้อนสีสำหรับการพิมพ์สีหน้าเดียว/สองหน้า, ริบบ้อนสำหรับการพิมพ์หน้าสีหลังดำ, ริบบ้อนสำหรับการพิมพ์สีดำล้วน, ริบบ้อนสำหรับการพิมพ์ครึ่งใบ, ริบบ้อนสำหรับการพิมพ์สี ymc และสี fluorescent​ ตัวอย่างเช่น

ริบบ้อน YMCKO - ริบบ้อนสำหรับพิมพ์สี่สี Yellow, Magenta, Cyan, Black (K) และ Overlay เคลือบบัตรเป็นชั้นสุดท้าย

ริบบ้อน YMCKOK - ริบบ้อนสำหรับพิมพ์สี่สี Yellow, Magenta, Cyan, Black (K), Overlay เคลือบบัตรเป็นชั้นสุดท้าย และ Black (K) สำหรับพิมพ์สีดำด้านหลัง (สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรสองหน้า)

ริบบ้อน YMCK - ริบบ้อนสำหรับพิมพ์สี่สี Yellow, Magenta, Cyan, และ Black (K)

ริบบ้อน YMCKK - ริบบ้อนสำหรับพิมพ์สี่สี Yellow, Magenta, Cyan, Black (K) และ แถบสี Black (K) สุดท้ายสำหรับพิมพ์ดำด้านหลัง (สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรสองหน้า)

ริบบ้อน K Resin - สำหรับการพิมพ์สีดำล้วน กรณีเป็นงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการใช้สี เช่น พิมพ์ text ข้อมูลเจ้าของบัตร, บาร์โค้ด, QR Code เป็นต้น

 บัตรพลาสติก

บัตรประจำตัวพลาสติกที่ใช้ทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐานที่เรียกว่า CR-80 (กว้าง 54มม. x ยาว 86มม.) ตามมาตรฐาน ISO7816 ในส่วนของความหนานั้นอาจมีได้แตกต่างกันตั้งแต่ 0.3 มม. ถึง 0.8 มม. แต่ที่นิยมใช้สำหรับบัตรประจำตัวจะเป็นความหนา 0.76มม.


การเลือกใช้บัตรพลาสติกเพื่อใช้พิมพ์กับเครื่องพิมพ์บัตรหัวพิมพ์ความร้อน ต้องเป็นบัตรที่มีผิวเคลือบเป็นลักษณะผิวมันเรียบ ส่วนวัสดุของเนื้อบัตรอาจเลือกได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น

HID UltraCard - บัตรพีวีซี 100%

บัตรพลาสติกที่มีส่วนผสมพีวีซี 100% ผิวมันเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรหัวพิมพ์ความร้อนทั่วไป

HID UltraCard Premium - บัตรพีวีซีคอมโพสิต

บัตรพลาสติกที่มีส่วนผสมคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์ (Polyester composite) ผิวมันเรียบ สามารถทนทานความร้อนจากการพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่มีการใช้ความร้อนสูง เช่น การเคลือบ overlaminate

HID UltraCard PC- บัตรโพลีคาร์บอเนต 100%

บัตรพลาสติกที่มีส่วนผสมโพลีคาร์บอเนต 100% ผิวมันเรียบ เนื้อบัตรมีลักษณะแข็งเป็นพิเศษ ต้องใช้ความร้อนสูงในการพิมพ์ เช่น เทคโนโลยี Retransfer และการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ direct-to-card)

Pre-Printed Card

บัตร pre-printed card คือบัตรที่สั่งผลิตเฉพาะตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยจะเป็นการพิมพ์พื้น background ที่เหมือนกันทุกใบ เพื่อนำมาใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรในการพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลในภายหลัง บัตร pre-printed เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี offset ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์อื่นๆได้ เช่น สี metallic, mirror ink, hot stamp, micro-text, fluorescent image เป็นต้น

 ตัวเลือกการเขียน/อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวบางรุ่นสามารถเพิ่มตัวเลือกการอ่าน/เขียนบัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อให้สามารถพิมพ์ และอ่าน/เขียนข้อมูลส่วนบุคคลลงในบัตรได้ในขั้นตอนเดียว โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ต้องสามารถรองรับคุณสมบัตินี้ได้ด้วยเช่นกัน

Magnetic Stripe Encoder - แถบแม่เหล็กบนบัตรพลาสติกเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 7811 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแรกเริ่มในการบันทึกข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ลงบนบัตรประจำตัวพลาสติก


แถบแม่เหล็กจะแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 tracks

  • Track 1: 79 alphanumeric character
  • Track 2: 20 numeric character
  • Track 3: 107 numeric character

Contactless Encoder - ชุดหัวอ่าน/เขียนบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (RFID) คลื่นความถี่ต่ำ (LF) 125kHz และ คลื่นความถี่สูง (HF) 13.56MHz


บัตร RFID ทุกชนิดจะมีหมายเลขบัตร หรือ CSN (Card Serial Number) ที่สามารถอ่านได้ และเพื่อเป็นการจับคู่ข้อมูลหมายเลขบัตร และข้อมูลผู้ถือบัตรที่พิมพ์บนหน้าบัตรได้อย่างอัตโนมัติ การใช้งาน contactless encoder ในเครื่องพิมพ์บัตรจึงถือเป็นทางเลือกที่นิยมใช้ในการพิมพ์บัตร RFID

Contact Smart Card Encoder - ชุดหัวอ่าน/เขียนบัตรสมาร์ทการ์ดแบบสัมผัส ตามมาตรฐาน ISO 7816


ไมโครชิพในบัตรสมาร์ทการ์ดแบบสัมผัส เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีองค์ประกอบด้านหน่วยความจำ, microprocessor, ระบบปฏิบัติการ และอื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับแบรนด์ผู้ผลิตไมโครชิพนั้นๆ ดังนั้นการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรเพื่ออ่านเขียนไมโครชิพจากบัตรชนิดนี้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในด้านเทคนิคอย่างลึกซึ้งก่อนการเลือกใช้

 การเคลือบ overlaminate และลาย hologram 

การเคลือบ overlaminate สามารถเลือกใช้ด้วย 2 วัตถุประสงค์หลักคือ 1) ใช้แผ่น overlaminate เคลือบบัตรเพื่อการใช้งานที่ทนทน (ต้องการใช้บัตรให้มีอายุ5 ปี ขึ้นไป) และ 2) เพื่อสร้างความปลอดภัยระดับสูงป้องกันการปลอมแปลงด้วยลาย hologram ที่เป็นโลโก้ขององค์กร

บัตรประจำตัวพลาสติกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดาเพียงอย่างเดียว มีความเสี่ยงที่จะถูกลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลงได้ง่าย การใช้ตัวเลือก Holographic Overlaminate จาก HID Global ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบัตรประจำตัวที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรมีความปลอดภัย ยืนยันตัวตนได้ 100% ไม่ถูกปลอมแปลง ด้วยการเพิ่ม Visual Secure Elements (VSEs) ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ

 ซอฟต์แวร์พิมพ์บัตร และฐานข้อมูล 

ซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 จาก HID Global คือระบบที่บริหารจัดการงานพิมพ์บัตรได้อย่างครอบคลุม มีฟังก์ชั่นการทำงานร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ด, ฐานข้อมูลภายนอก และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล, electronic signature pad เป็นต้น

HID® Asure ID® Solo

ตอบโจทย์การทำบัตรประจำตัวขั้นพื้นฐาน​

HID® Asure ID® Express

เชื่อมต่อฐานข้อมูล MS Access ทำงานได้อย่างอิสระ​

HID® Asure ID® Enterprise

รองรับการทำงานหลายเครื่องพร้อมๆกัน โดยแชร์ฐานข้อมูลร่วมกัน

HID® Asure ID® Exchange

รองรับการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นบัตรสมาร์ทการ์ด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy