ซอฟต์แวร์พิมพ์บัตร HID Asure ID

ไม่ว่าความต้องการในการพิมพ์บัตรประจำตัวของคุณจะเรียบง่ายหรือซับซ้อน HID® มีซอฟต์แวร์ Asure ID ที่มีตัวเลือกมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว FARGO® ของคุณ!

HID's full line of next generation card printing software

HID Asure ID

The one program for all printer - โปรแกรมเดียว ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บัตรทุกยี่ห้อ

ซอฟต์แวร์ Asure ID 7 คือระบบพิมพ์บัตรประจำตัวที่ครบวงจรที่สุด ใช้งานง่าย และมาพร้อมกับ features ต่างๆมากมาย ที่จะมาช่วยยกระดับการทำบัตรและการบริหารจัดการงานออกบัตรประจำตัวบุคลากรสำหรับองค์กรทุกขนาด


ไม่ว่างานพิมพ์บัตรประจำตัวของคุณจะซับซ้อนหรือไม่ก็ตาม HID มีออฟชั่น ทางเลือกต่างๆสำหรับ Asure ID ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ และยังทำงานได้อย่างเยี่ยมยอดกับเครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO!!


การออกแบบหน้าจอ interface ของ Asure ID 7 ใช้โครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับ Microsoft Office หรือ Windows Ribbon รวมถึงการนำทางในรูปแบบ Tab พร้อมด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ง่ายและคล่องตัว

Key Benefit

ออกแบบบัตรอย่างมืออาชีพ

 • เครื่องมือการจัดวาง template งานที่มีคุณสมบัติอย่างมืออาชีพ
 • ประกอบด้วย การวางรูปภาพ, ลายเซ็น, barcode, ข้อมูลลายนิ้วมือ, ข้อมูลแถบแม่เหล็ก, ข้อมูลสำหรับบัตรสมาร์ทการ์ดเทคโนโลยีต่างๆ

การจัดการบันทึกข้อมูลบัตร

 • ลงทะเบียนข้อมูล, ค้นหา, บริหารจัดการ cardholder records
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่มาพร้อมในตัวซอฟต์แวร์ Asure ID หรือ ใช้ LiveLink เพื่อ sync ข้อมูลจากหลายๆ workstation
 • สร้างข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็ว, ถ่ายภาพ หรือเก็บภาพลายเซ็นได้ในทันที พร้อมทั้ง update ข้อมูลผ่าน interface การป้อนข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้

พิมพ์ / ออก บัตร

 • พิมพ์บัตรจำนวนมากด้วยการสั่งงานเพียงครั้งเดียว ไปยังเครื่องพิมพ์บัตรหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงการอ่าน/เขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด จับคู่ serial number ของบัตรเข้ากับข้อมูลบุคคลในขั้นตอนเดียว

สร้างรายงานการใช้งานแบบมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง

 • ฟังก์ชั่นการสร้างรายงานผู้ใช้งาน และการติดตามการทำงานย้อนหลัง เพื่อดูประวัติการสั่งพิมพ์ และชื่อผู้ปฎิบัติงาน กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงการทำงานของซอฟต์แวร์

เริ่มต้นการใช้งาน กับฟังก์ชั่นพื้นฐาน

 • เริ่มต้น login เข้าใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • การใช้เครื่องมือออกแบบ และสร้าง template
 • การสร้าง variable field เพื่อเชื่อมข้อมูลหน้าบัตรกับฐานข้อมูล
 • การสร้างเงื่อนไขในการพิมพ์ เช่น แถบสีเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก
 • การสร้าง barcode
 • การนำเข้ารูปภาพ

รูปแบบการทำงานกับฐานข้อมูลของ Asure ID 7

Native Database - คือฐานข้อมูลที่ Asure ID 7 ใช้เก็บข้อมูลภายในต่างๆ เช่น template รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้

 • Microsoft Access (default, local MDB file supports version 2000, 2002, & 2003)
 • Microsoft SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014)
 • Oracle® (9i & 11g)

LiveLink Data Sources - คือฐานข้อมูลที่ใช้ทำงานคู่ขนานกับ Native Database ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้าง Unique Identifier จาก dataset ของ native database ไปยัง live linked data set หรือก็คือ table จาก Live Link Data Source จำเป็นต้องมีการกำหนด primary key เสมอ รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้

 • Microsoft Access
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL® (Version 5)
 • Microsoft Active Directory / LDAP
 • Oracle
 • Native

Import / Export Data Sources - Asure ID อนุญาตให้มีการ import หรือ export ข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่ถูก import จะถูกนำมารวมเข้ากับ native database ของซอฟต์แวร์ รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้

 • Microsoft Excel
 • Comma Separated Values (CSV)
 • Microsoft Access
 • ODBC
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle

[how to] การนำเข้าข้อมูลจาก Excel Sheet

[how to] การสร้าง Live Link ฐานข้อมูลกับ MS Acess

[how to] การสร้าง SQL Native Database connection

[how to] การสร้าง LiveLink กับ Windows Active Directory

การทำงานร่วมกับสมาร์ทการ์ด เพื่อการอ่าน/เขียนข่อมูล พร้อมพิมพ์ในขั้นตอนเดียว

Asure ID มีวิธีการในการทำงานกับบัตรสมาร์ทการ์ดอยู่สองรูปแบบ คือการทำงานกับหัวอ่าน (encoder) ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO หรือ ทำงานกับหัวอ่านแบบ USB (Desktop USB encoder)


ฟังก์ชั่นการทำงานกับสมาร์ทการ์ดนี้ จำเป็นต้องใช้ Asure ID 7 Exchange license เพื่อเปิดใช้งาน iDIRECTOR Smart Card Management Module ในการอ่านข้อมูล access control data, CSN, และ อ่าน/เขียนข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ดเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ key เพื่อการจัดการ custom application ในบัตร HID Seos, iClass และ MIFARE

[how to] การเขียนข้อมูลลงในบัตร MIFARE

[how to] การ encode HID Seos Card

HID Asure ID 7 - License Options

HID Asure ID Solo

ตอบโจทย์การทำบัตรประจำตัวขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้น ที่ช่วยให้การออกแบบบัตรประจำตัวทำได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการผลิตบัตรที่รวดเร็วขึ้น ฟังก์ชั่นฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อเก็บข้อมูล ข้อมูลหน้าบัตรสามารถดึงได้ทันทีจากฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (internal Microsoft Access database)

HID Asure ID Express

เชื่อมต่อฐานข้อมูล MS Access ทำงานได้อย่างอิสระ ยกระดับคุณสมบัติที่สูงขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการพิมพ์ข้อมูลต่อเนื่องเป็นกลุ่ม (batch printing) รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ real-time และยังเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เช่น compound data fields (การรวม field ข้อมูล), การพิมพ์ข้อมูลเป็นกลุ่มต่อเนื่อง, การออกแบบแบบมีเงื่อนไข และเงื่อนไขการพิมพ์ เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access ภายนอก

HID Asure ID Enterprise

รองรับการทำงานหลายเครื่องพร้อมๆกัน โดยแชร์ฐานข้อมูลร่วมกัน สามารถให้ client workstation หลายเครื่องแชร์ฐานข้อมูลเดียวกันได้ เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงการทำงานกับฐานข้อมูลแบบ Live Link ก้บฐานข้อมูลภายนอก ประเภทฐานข้อมูลที่รองรับ ได้แก่ Micosoft Access และ SQL Database และรองรับ ODBC import ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ หลาย database table ที่อยู่ใน database เดียวกันได้

HID Asure ID Exchange:

รองรับการทำงานกับแอพพลิเคชั่นสมาร์ทการ์ดที่ซับซ้อน

คุณสมบัติพิเศษเพื่อการทำงานร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ด ด้วย iDIRECTOR ไม่ว่าจะเป็นบัตร HID Seos, HID iClass, HID Proximity, MIFARE, MIFARE DESFIRE, บัตร contact และ contactless เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการ matching ข้อมูลบัตรเข้ากับข้อมูลบุคคลอัตโนมัติ รวมถึงการบริการจัดการและลงทะเบียนข้อมูลประจำตัวบุคคลของบัตรต่างๆลงในบัตรสมาร์ทการ์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกับระบบ access control และระบบอื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy