บัตร hid | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

บัตร hid

บัตร RFID หรือ บัตร Contactless สมาร์ทการ์ด และเทคนิคการเลือกเครื่องพิมพ์บัตร

บัตร RFID คืออะไร

Undefined

อันตรายของการใช้เลข CSN ของบัตร RFID ในระบบควบคุมการเข้าออก

อันตรายของระบบควบคุมการเข้าออก ที่ใช้เครื่องอ่านบัตร ชนิด CSN อย่างเดียว

ความเข้าใจผิดในเรื่องระบบความปลอดภัยนี้ อาจนำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวง

Undefined

ความเป็นมาของบัตรสำหรับการยืนยันตัวตนในระบบควบคุมการผ่านเข้าออก

The Evolution of Credential Technology

วิวัฒนาการของ Credential Technology ในระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Physical Access Control)

Undefined