RETAIL | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

RETAIL

เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรรับประกันสินค้า
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำบัตรสมาชิก หรือบัตรรับประกันสินค้า เช่น รับประกันเพชร พลอย หรือพระเครื่อง เป็นเรื่องง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel, เชื่อมต่อโดยตรงกับ MS Access, MySQL, Oracle, SAP, etc. รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายรูปพร้อมสั่งพิมพ์บัตรได้ในขั้นตอนเดียว
บาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ Asure ID 7 ช่วยทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้า หรือสมาชิกทำได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และด้วยการพัฒนาจากทีมงาน ทำให้การสร้างรหัสบาร์โค้ด เพื่อการชำระเงินตามมาตรฐานแห่งประเทศไทย ทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย พิมพ์บัตรต่อเนื่องได้ไม่มีสะดุด
เครื่องอ่านบัตรประชาชน
เครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมซอฟต์แวร์ ดึงข้อมูลจากชิพบัตรประชาชนไทย สามารถกำหนดค่าข้อมูลที่ต้องการได้ แสดงผลบน cursor ที่หน้าจอ จึงทำให้สามารถดึงข้อมูลบุคคลที่เข้าใช้บริการ ลงฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดในการลงทะเบียนผู้ป่วย ลดขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลจากการพิมพ์ และเก็บหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไว้ได้ในรูปแบบดิจิตอล