HEALTHCARE | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

HEALTHCARE

เครื่องอ่านบัตรประชาชน
เครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมซอฟต์แวร์ ดึงข้อมูลจากชิพบัตรประชาชนไทย สามารถกำหนดค่าข้อมูลที่ต้องการได้ แสดงผลบน cursor ที่หน้าจอ จึงทำให้สามารถดึงข้อมูลบุคคลที่เข้าใช้บริการ ลงฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดในการลงทะเบียนผู้ป่วย ลดขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลจากการพิมพ์ และเก็บหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไว้ได้ในรูปแบบดิจิตอล
เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว และบัตรผู้ป่วย
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก HID FARGO พร้อมซอฟต์แวร์ Asure ID 7 ทำให้การทำบัตรประจำตัวไม่ว่าจะเป็น บัตรผู้ป่วย หรือบัตรประจำตัวบุคลากร เป็นไปอย่างราบรื่น ง่ายดาย พร้อมความสามารถในการดึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล การถ่ายรูปทำบัตรในขั้นตอนเดียว ช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และได้บัตรประจำตัวพลาสติกที่มีความทนทาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
ซอฟต์แวร์และเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด
บริการจัดทำซอฟต์แวร์เขียนอ่าน พร้อมเครื่องเขียนอ่านข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด สำหรับเก็บข้อมูลบุคคลลงบัตรสมาร์ทการ์ดทุกชนิด ทำให้การยืนยันตัวตนบุคลากร และคนไข้ หรือผู้มาใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว