เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด | Total Secure Identity Solutions
solution for

ENTERPRISE & CORPORATE

ระบบการใช้บัตรประจำตัว เพื่อความปลอดภัยในองค์กร

solution for

ENTERPRISE & CORPORATE

ระบบการใช้บัตรประจำตัว เพื่อความปลอดภัยในองค์กร

solution for

HEALTHCARE

โซลูชั่นอำนวยความสะดวก และยกระดับการบริการ

solution for

HEALTHCARE

โซลูชั่นอำนวยความสะดวก และยกระดับการบริการ

solution for

GOVERNMENT

เครื่องพิมพ์ และระบบออกบัตรประจำตัวสำหรับหน่วยงานราชการ

solution for

GOVERNMENT

เครื่องพิมพ์ และระบบออกบัตรประจำตัวสำหรับหน่วยงานราชการ

solution for

BANKING & FINANCIAL

โซลูชั่นสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ที่ได้มาตรฐานสากล

solution for

BANKING & FINANCIAL

โซลูชั่นสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ที่ได้มาตรฐานสากล

solution for

Education

ระบบบัตรประจำตัว และบัตรสมาร์ทการ์ด สำหรับสถานศึกษายุค 4.0

solution for

Education

ระบบบัตรประจำตัว และบัตรสมาร์ทการ์ด สำหรับสถานศึกษายุค 4.0

solution for

RETAIL

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก

solution for

RETAIL

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก