บรรยากาศการ training MATICA serie s6200 เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

บรรยากาศการ training MATICA serie s6200 เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

ทีมงานจาก MATICA TECHNOLOGY บินตรงมาเทรนนิ่ง ให้กับทีมวิศวกรของ Vulcan Technology เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงให้กับ เครื่อง MATICA serie s6200 สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่ทำบัตรเกี่ยวกับการเงินที่มีความปลอดภัยสูง

#เครื่องพิมพ์บัตร #เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก #cardprinter #HIDFARGO #HDP5000 #C50 #เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน