KNOWLEDGE ARTICLE

ร่วมทำบุญเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมทำบุญเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พนักงานร่วมใจทำบุญถวายสังฆทานและถวายเพล เป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์

#เครื่องพิมพ์บัตร #เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก #cardprinter #HIDFARGO #HDP5000 #C50 #เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน