KNOWLEDGE ARTICLE

HID Global Mobility Solutions

HID Global Mobility Solutions


ด้วยความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีจาก HID GLOBAL ที่จะเปลี่ยนโลกแห่ง Access Control มาไว้ในมือคุณ

                  HID Global Mobility Solutions คือกำเนิดแห่งนวตกรรมที่จะช่วยประสานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบผ่านเข้าออก ระบบทางการเงิน ระบบยืนยันตัวตน ที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุด รวมเข้ามาอยู่ในอุปกรณ์พกพาในรูปแบบของ สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวก

                  ในโลกยุคปัจจุบันที่พนักงานทุกคนล้วนมีสมาร์ตโฟนใช้ในการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงและแม้กระทั่งในการทำงาน องค์กรจึงมีความต้องการอยากจะใช้ประโยชน์จากโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอยู่บนอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะนี้ให้เข้ามาบรรจบกับระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน โดยหลอมรวมระบบเครือข่ายดิจิทัลและระบบการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าออกของพนักงานเข้าด้วยกัน และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีการเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์พกพาอัจฉริยะมีอยู่ในทุก ๆ ที่ จำนวนผู้ใช้สมาร์ตโฟนทั่วโลกคาดว่าจะถึง 6.1 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2563 นั้นคือประมาณ 70 % ของประชากรโลกในขณะนั้น ตามรายงานของ Ericsson ผู้ใช้สมาร์ตโฟนในเอเชียที่เคยมีเพียงประมาณพันล้านคนในปี พ.ศ. 2558 และพุ่งทะยานไปถึง 1.48 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2562

                  นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอันใหม่เกิดขึ้นเรียกว่า อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (smart wearables) อย่างเช่นแว่นตา นาฬิกา และอุปกรณ์พกพาทางด้านการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพ จะยิ่งเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะในตลาดให้มากยิ่งขึ้น IDC คาดว่าตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะทั่วโลกพอถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559 จะมีอุปกรณ์สวมใส่ถูกขายไปทั้งหมดถึง 111.1 ล้านชิ้น และพุ่งขึ้นไปถึง 214.6 ล้านชิ้นในปี พ.ศ. 2562 ทำให้เป็นทางเลือกใหม่แทนพวกคีย์การ์ด สมาร์ตการ์ดและอุปกรณ์แบบธรรมดาที่ใช้กับระบบควบคุมการเข้าออกสำนักงานในปัจจุบันเพราะว่าความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้และความสามารถใช้งานได้หลากหลายนั้นเอง

"องค์กรทั้งหลายคาดหวังว่าโลกต่อไปจะเป็นยุคของทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำบนอุปกรณ์พกพา (mobile-first world)"

                  การขยายระบบการควบคุมการเข้าออกเชิงกายภาคไปสู่อุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ จะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรในการสร้างระบบให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นและขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือในหลายขั้นตอนลง ลองจิตนาการว่ามันเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกในแต่ละวันได้อย่างไรดู

                  พนักงานผู้หนึ่งกำลังเดินทางเพื่อไปสถานที่อีกแห่งหนึ่งของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุม ก่อนที่จะมาถึง เขาแจ้งวันที่ เวลาและระยะเวลาที่จะใช้สถานที่นั้นแก่ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้น ซึ่งจะสร้าง PACS ID ให้แก่พนักงานคนนั้นและสิทธิที่เกี่ยวข้องโดยส่งผ่านเว็บท่าในการควบคุมการเข้าออกผ่านอุปกรณ์โมไบล์ (mobile access portal) ไปยังสมาร์ตโฟนของเขา

                  ด้วยอุปกรณ์พกพาของพนักงานคนนั้นเอง เขาสามารถเข้าสู่บริเวณที่จอดรถและสถานที่นั้น และพร้อมที่จะเข้าสู่ห้องประชุมที่มีการประชุมได้เลย การเข้าถึงโดยใช้สมาร์ตโฟน (Mobile access) ทำให้เขาดำเนินการต่าง ๆ ในสถานที่นั้นได้อย่างราบรื่นตามสิทธิที่มอบให้และเมื่อการประชุมนั้นสิ้นสุดลง สิทธิชั่วคราวในการเข้าใช้สถานที่นั้นจะถูกตั้งโปรแกรมให้สิ้นสุดลงเองโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของการเข้าถึงโดยใช้สมาร์ตโฟนและอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะต่าง ๆ

                  1. อิสรภาพในการการเข้าถึงโดยใช้ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต แถบรัดข้อมือ (wristbands) นาฬิกาและอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะอื่น ๆ แทนคีย์การ์ดและสมาร์ตการ์ดทำให้มีทางเลือกและสะดวกมากขึ้นกับพนักงานหรือผู้ใช้ในการเปิดประตูเข้าสู่สำนักงาน

• สามารถพกพาได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์อันเดียวกัน : ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องถือและดูแลการ์ดหลาย ๆ ใบ
• เป็นประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่นในการใช้ : อย่างเช่นในที่จอดรถหรือที่ประตูทางผ่าน ด้วยการสามารถเข้าถึงจากระยะไกลของ the Bluetooth Smart communications standard ทำให้สามารถขับรถยนต์ผ่านประตูไปได้เลยโดยไม่ต้องเปิดกระจกเพื่อเอาการ์ดมาแตะเครื่องอ่านเหมือนแต่ก่อน
• สามารถจับท่าทางความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ (Gesture detection) : Smart device sensors ซึ่งใช้เทคโนโลยี gyroscope และ accelerometer สามารถทำให้จับความเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงทำให้สามารถเปิดประตูจากระยะไกลผ่านกริยาท่าทาง ตัวอย่างเช่น HID Global's patented Twist และ Go technology ทำให้ลูกค้าสามารถปลดล็อกประตูหรือเปิดประตูโดยขยับสมาร์ตโฟนไห้เหมือนหมุนลูกกุญแจเปิดประตู ทำให้เพิ่มระดับการพิสูจน์อัตลักษณ์ (layer of authentication) ในระบบความปลอดภัยได้อีกขั้นหนึ่ง

                  2. การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะจะเป็นหนทางใหม่ในการจัดการแสดงอัตลักษณ์บนโมไบล์ (mobile identities) ในอนาคตอันใกล้

• ประหยัดเวลา : การนำเว็บท่าบนคลาวด์ (cloud-based portal) มาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการ mobile identity แทนการจัดการผ่านบัตรประจำตัวพนักงานจะทำให้ผู้ดูแลระบบมีเวลาเพิ่มขึ้น ยิ่งกว่านั้นสามารถจะจัดการสิทธิให้หลาย ๆ คนพร้อม ๆ กันได้โดยใช้การนำเข้าระบบผ่านไฟล์ CSV หรือ Excel (batch upload) ในขณะที่ทำการเชิญและจัดการดำเนินงานผ่าน email ได้ไปพร้อม ๆ กัน
• ง่ายในการใช้งานสำหรับด้านผู้ใช้ : เมื่อผู้ใช้ได้รับจดหมายเชิญผ่าน email สามารถดาว์โหลด แอพพลิเคชั่นและ ลงทะเบียน (enrolls) โดยสิทธิต่าง ๆ ของเขาจะถูกกำหนดไปให้แต่ละ mobile ID และจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์พกพาของเขาทันทีเลย
• สามารถจัดการหลายสถานที่ได้พร้อม ๆ กัน : องค์กรหลาย ๆ องค์กรมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วโลกที่มีระบบการควบคุมการเข้าออกต่าง ๆ กัน ด้วยการใช้ระบบโซลูชั่นควบคุมการเข้าออกผ่านอุปกรณ์โมไบล์ (mobile access solution) นี้จะทำให้สามารถกำหนด mobile identities หลาย ๆ อันให้แก่แต่ละอุปกรณ์พกพาได้ พนักงานสามารถได้รับ mobile identity ที่บนมือถือของตนได้อย่างง่ายดายก่อนจะออกจากที่ทำงานหรือทันทีที่ไปถึง ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำบัตรเยี่ยมผู้มาเยือนหรือบัตรพนักงานชั่วคราวให้แก่พนักงานคนนั้น

                  3. การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์โมไบล์ (Mobile access) สามารถช่วยเสริมระบบโซลูชั่นควบคุมการเข้าออกที่มีอยู่เดิมโดยให้ทางเลือกใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน ขณะที่ยังคงระบบเดิมที่ใช้ สมาร์ตการ์ด หรือ key fobs เหมือนเดิมไว้ได้

• สามารถใช้ PIN numbers ร่วมกับระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายแต่ปลอดภัยขึ้น : ระบบดั้งเดิมอย่างเช่น Magstripe และ low-frequency proximity cards สามารถสำเนาเลียนแบบขึ้นมาใหม่ได้ง่าย แต่ในระบบควบคุมการเข้าออกผ่านอุปกรณ์โมไบล์ตัว digital credentials หรือ Mobile IDs จะถูกเก็บอย่างปลอดภัยและมีการป้องกันที่แน่นหนา ด้วยการใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการณ์ของโมไบล์ (อย่างเช่น sandbox or PIN) และมีการเข้าระหัสที่ซับซ้อนป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
• สามารถสื่อสารกับเครื่องอ่านได้ในระยะไกล: เครื่องอ่านสามารถติดตั้งได้ในด้านที่ปลอดภัยของประตู ลดความเสี่ยงที่จะถูกขโมย ทำลายหรือแอบดู
• หายยากกว่าการ์ด : สมาร์ตโฟนไม่มีการใช้ร่วมกันและยากที่จะถูกขโมยในสถานที่ทำงาน ขณะที่การ์ดสูญหายหรือถูกขโมยได้ง่ายกว่ามาก
• สิทธิในการเข้าถึงสามารถกำหนดได้จากระยะไกล : ในกรณีที่สมาร์ตโฟนพกพาสูญหาย ถูกขโมย หรือมีการเปลี่ยนเครื่องกัน สิทธิในการเข้าถึงสามารถจะถูกยกเลิกได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บท่าที่ใช้บริหารจัดการ (management portal)
• อัตลักษณ์ (Authentication) : อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถใช้งานได้กับ multi-factor authentication , biometric identification และระบบความปลอดภัยที่ก้าวหน้ามาก ๆ อื่น ๆ ได้ดีกว่าระบบเก่าที่ใช้เพียงการ์ด

                  คุณ อเล็ก ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคพื้นเอเชีย ด้าน Physicals Access Control System กล่าวว่า " ทุกวันนี้องค์กรต่าง ๆ เริ่มต้นที่จะมองหาประโยชน์จากการหลอมรวมระบบควบคุมการเข้าออกเชิงกายภาพเข้าด้วยกันกับระบบดิจิทัล เนื่องจากอุปกรณ์โมไบล์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของพนักงานและองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการทำงาน ระบบเครือข่าย และความปลอดภัย การนำอุปกรณ์โมไบล์เข้ามาร่วมเป็นอุปกรณ์ในการกำหนดความปลอดภัยในการเข้าถึงจะทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น องค์กรสามารถจัดการควบคุมดูแลได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากกว่าระบบดั้งเดิมที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า และสร้างโอกาสให้สามารถดูแลความปลอดภัยได้ครอบคลุมทั้งระบบเครือข่ายดิจิทัลและทางกายภาพซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงแบบดั้งเดิม"

ที่มา : http://www.newswit.com/it/2016-07-22/0952189a45dd52836c7fa389108d75f4
#เครื่องพิมพ์บัตร #เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก #cardprinter #HIDFARGO #HDP5000 #C50 #เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน #บัตรพลาสติก #บัตรสมาร์ดการ์ด #PVCcard #smartcard