ENTERPRISE & CORPORATE​

บริษัท และองค์กร

เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์พิมพ์บัตรประจำตัวพลาสติก

เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำบัตรประจำตัวพนักงานเป็นเรื่องง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลพนักงานในองค์กรได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel, เชื่อมต่อโดยตรงกับ MS Access, MySQL, Oracle, SAP, etc. รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายรูปพร้อมสั่งพิมพ์บัตรได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้ฝ่ายบุคคลขององค์กรสามารถจัดทำข้อมูล พร้อมกับถ่ายรูปพนักงานและออกบัตรได้ทันที

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access Control System
รับออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access Control System) องค์กรขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 ประตู จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในเงื่อนไขการใช้งาน เช่น โรงงานที่มีหลายพื้นที่ หน่วยงานที่มีอาคารหลายสาขา อุปกรณ์และโซลูชั่นการยืนยันตัวตนหลายหลาย เช่น บัตร, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ, โทรศัพท์มือถือ ระบบสามารถควบคุมได้จากส่วนกลาง หรือแยกการบริหารจัดการได้ ให้คำแนะนำโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก​

เทคโนโลยีบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการยืนยันตัวตนระดับสูง

การใช้ Username และ Password สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในองค์กร คือช่องโหว่ที่สร้างความเสียหาย และล้าสมัยสำหรับองค์กรในปัจจุบัตร บ.วัลแคน เทคโนโลยี ขอแนะนำ บัตร contact สมาร์ทการ์ดจาก HID Global สามารถใช้ยืนยันตัวตนในองค์กรเพื่อการเข้าใช้งาน Network, Windows Logon, Website, VPN ทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในองค์กร 

บริการถ่ายรูปพนักงานด้วยทีมช่างภาพมืออาชีพ

หากองค์กรของท่านต้องการทำบัตรพนักงานใหม่ทั้งองค์กร และกำลังมองหาบริการถ่ายรูปพนักงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เรามีบริการช่างภาพพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ รองรับการทำงานกับพนักงานจำนวนมาก ทำข้อมูลรูปภาพผูกกับข้อมูลพนักงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในองค์กร

EDUCATION​

สถานศึกษา​

ระบบบริหารโรงเรียน
เรามี partner ผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการโรงเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม จนถึง ระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในโลกยุคดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางเรียน ตารางสอบ วัดผลดำเนินงาน จัดทำผลการเรียน รายงานการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน และบุคคลากร ระบบการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดตรวจสอบผู้ปกครอง และบุตรหลาน ฯลฯ​

เครื่องพิมพ์บัตร และเขียนข้อมูลบัตร พร้อมจัดทำฐานข้อมูล
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำบัตรนักเรียน/นักศึกษาเป็นเรื่องง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลพนักงานในองค์กรได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel, เชื่อมต่อโดยตรงกับ MS Access, MySQL, Oracle, SAP, etc. รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายรูปพร้อมสั่งพิมพ์ และเขียนข้อมูลลงบัตรกรณีบัตรสมาร์ทการ์ด ได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้สามารถออกบัตรใหม่ได้ทันที ข้อมูลไม่ผิดพลาด รองรับการทำบัตรแบบเร่งด่วน​

บัตรพลาสติก พร้อมพิมพ์ คุณภาพคัดสรรเหมาะกับเครื่องพิมพ์บัตรหัวพิมพ์ความร้อน
ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บัตรพลาสติก และการจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรมาแล้วทั่วประเทศ ทำให้เรามีประสบการณ์ในการคัดสรรบัตรพลาสติกพีวีซี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น และแต่ละเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี พร้อมสามารถแนะนำคุณสมบัติการพิมพ์แบบพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความทันสมัย รวมถึงความปลอดภัยด้านการป้องกันการปลอมแปลงได้​

GOVERNMENT​

หน่วยงานราชการ​

เครื่องพิมพ์พร้อมระบบการออกบัตรประจำตัวที่มีความปลอดภัยระดับสูง

เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำประจำตัวไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องง่ายดาย และมีความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ รองรับการพิมพ์พร้อมลายน้ำ (hologram) ตามแบบโลโก้หน่วยงานราชการ ออกโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก มั่นใจได้ในความปลอดภัย และข้อมูลที่เป็นความลับ ป้องกันการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ปลอมแปลง มีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ และมีการใช้งานมาแล้วโดยหน่วยงานราชการ เช่นงานบัตรประชาชน และใบขับขี่ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

 

บัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ด
บัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ด เทคโนโลยีระดับสูงทำให้การยืนยันตัวตน และการเก็บข้อมูลอยู่ในระดับความปลอดภัยอันสูงสุด รองรับการอ่านเขียนข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการยอมรับมาแล้วทั่วโลก สามารถใช้งานได้ทั้งแบบสัมผัส (Contact Smart Card) และแบบไร้สัมผัส (Contactless Smart Card) รวมถึงการผลิตแบบ pre-printed ตามรูปแบบเฉพาะหน่วยงานราชการ ป้องกันการลอกเลียนแบบ

ทำซ้ำ หรือออกบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต​

ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ด้วยการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัย
รับออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access Control System) หน่วยงานย่อยขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 ประตู จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในเงื่อนไขการใช้งาน เช่น อาคารสำนักงานที่มีหลายพื้นที่ หน่วยงานที่มีอาคารหลายสาขา อุปกรณ์และโซลูชั่นการยืนยันตัวตนหลายหลาย เช่น บัตร, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ, โทรศัพท์มือถือ ระบบสามารถควบคุมได้จากส่วนกลาง หรือแยกการบริหารจัดการได้ ให้คำแนะนำโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก​

เทคโนโลยี Mobile Digital ID 
เทคโนโลยีจาก HID Global ในการยืนยันตัวตน ผ่าน application บนสมาร์ทโฟน เช่น บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ ทำให้การตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ ในรูปแบบดิจิตอล ปรับใช้ได้ในหลายสถานะการณ์ เช่น การยืนยันอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง, การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และสินค้าควบคุมต่างๆ ที่มีการจำกัดอายุ, การตรวจสอบประวัติการขับขี่ผ่านแอพพลิเคชั่น, ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐตามหน่วยงานต่างๆ​

HEALTHCARE​

สถานพยาบาล​

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมซอฟต์แวร์ ดึงข้อมูลจากชิพบัตรประชาชนไทย สามารถกำหนดค่าข้อมูลที่ต้องการได้ แสดงผลบน cursor ที่หน้าจอ จึงทำให้สามารถดึงข้อมูลบุคคลที่เข้าใช้บริการ ลงฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาดในการลงทะเบียนผู้ป่วย ลดขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลจากการพิมพ์ และเก็บหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไว้ได้ในรูปแบบดิจิตอล

เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว และบัตรผู้ป่วย
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก HID FARGO พร้อมซอฟต์แวร์ Asure ID 7 ทำให้การทำบัตรประจำตัวไม่ว่าจะเป็น บัตรผู้ป่วย หรือบัตรประจำตัวบุคลากร เป็นไปอย่างราบรื่น ง่ายดาย พร้อมความสามารถในการดึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล การถ่ายรูปทำบัตรในขั้นตอนเดียว ช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และได้บัตรประจำตัวพลาสติกที่มีความทนทาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร​

ซอฟต์แวร์และเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด
บริการจัดทำซอฟต์แวร์เขียนอ่าน พร้อมเครื่องเขียนอ่านข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด สำหรับเก็บข้อมูลบุคคลลงบัตรสมาร์ทการ์ดทุกชนิด ทำให้การยืนยันตัวตนบุคลากร และคนไข้ หรือผู้มาใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว​

BANKING & FINANCIAL​

ธนาคารและสถาบันการเงิน​

เครื่องพิมพ์บัตรมาตรฐาน EMV
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO DTCii และ HDPii Plus เป็นเครื่องพิมพ์บัตรที่ด้านการรับรองมาตรฐาน EMV Level 1 ทำให้สามารถพิมพ์และเขียนข้อมูลบัตรการเงินที่มีตรา Visa และ Master ได้อย่างปลอดภัย และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถทำบัตรการเงินส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น บัตร ATM, บัตร DEBIT/CREDIT ออกบัตร ณ สาขา ได้เลยทันที พร้อมพิมพ์รูปและชื่อผู้ถือบัตร​

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access Control System
รับออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access Control System) สาขาขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 ประตู จนถึงอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในเงื่อนไขการใช้งาน เช่น สำนักงานที่มีหลายพื้นที่ มีอาคารหลายสาขา อุปกรณ์และโซลูชั่นการยืนยันตัวตนหลายหลาย เช่น บัตร, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ, โทรศัพท์มือถือ ระบบสามารถควบคุมได้จากส่วนกลาง หรือแยกการบริหารจัดการได้ ให้คำแนะนำโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก​

เครื่องตอกบัตรตัวนูน (Embosser)
เครื่องพิมพ์และตอกตัวนูนบนบัตร ตามมาตรฐานบัตรการเงิน สินค้าชั้นนำจาก อิตาลี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่ได้รับการฝึกอบรม และผ่านหลักสูตรพร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิต สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบัตรสมาชิก ตัวเครื่องมีขนาดพอเหมาะ เหมาะสำหรับการออกบัตรที่ต้องการได้รับทันที ในรูปแบบที่หลากหลาย​

ระบบการผลิตบัตรการเงินขนาดใหญ่
ระบบการผลิต พร้อมเครื่องจักรกำลังการผลิตสูง รองรับการพิมพ์ การเข้ารหัสข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด การเขียนข้อมูลแถบแม่เหล็ก การตอกตัวนูน การอ่านข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง เครื่องพิมพ์กระดาษและซองจดหมายพร้อมสอดบัตรอัตโนมัติ นิยมใช้ในโรงงานผลิตบัตรการเงินที่ได้การรับรองจาก Visa และ Master​

RETAIL

ธุรกิจค้าปลีก

เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรรับประกันสินค้า
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำบัตรสมาชิก หรือบัตรรับประกันสินค้า เช่น รับประกันเพชร พลอย หรือพระเครื่อง เป็นเรื่องง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel, เชื่อมต่อโดยตรงกับ MS Access, MySQL, Oracle, SAP, etc. รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายรูปพร้อมสั่งพิมพ์บัตรได้ในขั้นตอนเดียว​

บาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ Asure ID 7 ช่วยทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้า หรือสมาชิกทำได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และด้วยการพัฒนาจากทีมงาน ทำให้การสร้างรหัสบาร์โค้ด เพื่อการชำระเงินตามมาตรฐานแห่งประเทศไทย ทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย พิมพ์บัตรต่อเนื่องได้ไม่มีสะดุด​

เครื่องอ่านบัตรประชาชน
เครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมซอฟต์แวร์ ดึงข้อมูลจากชิพบัตรประชาชนไทย สามารถกำหนดค่าข้อมูลที่ต้องการได้ แสดงผลบน cursor ที่หน้าจอ จึงทำให้สามารถดึงข้อมูลบุคคลที่เข้าใช้บริการ

ลงฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

ลดความผิดพลาดในการลงทะเบียนผู้ป่วย ลดขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลจากการพิมพ์ และเก็บหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไว้ได้ในรูปแบบดิจิตอล​

เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์พิมพ์บัตรประจำตัวพลาสติก

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access Control System

เทคโนโลยีบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการยืนยันตัวตนระดับสูง

บริการถ่ายรูปพนักงานด้วยทีมช่างภาพมืออาชีพ

ระบบบริหารโรงเรียน

เครื่องพิมพ์บัตร และเขียนข้อมูลบัตร พร้อมจัดทำฐานข้อมูล

บัตรพลาสติก พร้อมพิมพ์ คุณภาพคัดสรรเหมาะกับเครื่องพิมพ์บัตรหัวพิมพ์ความร้อน

เครื่องพิมพ์พร้อมระบบการออกบัตรประจำตัวที่มีความปลอดภัยระดับสูง

บัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ด

ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ด้วยการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัย

เทคโนโลยี Mobile Digital ID

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว และบัตรผู้ป่วย

ซอฟต์แวร์และเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด

เครื่องพิมพ์บัตรมาตรฐาน EMV

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Access Control System

เครื่องตอกบัตรตัวนูน (Embosser)

ระบบการผลิตบัตรการเงินขนาดใหญ่

เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรรับประกันสินค้า

บาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด