เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด | Total Secure Identity Solutions
product category

Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

โซลูชั่น เครื่องพิมพ์บัตร บัตรพลาสติก จาก HID Global ภายใต้แบรนด์ HID FARGO ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วโลก ตอบโจทย์ทุกระดับความต้องการ

product category

Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

โซลูชั่น เครื่องพิมพ์บัตร บัตรพลาสติก จาก HID Global ภายใต้แบรนด์ HID FARGO ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วโลก ตอบโจทย์ทุกระดับความต้องการ

product category

Card Reader เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

  เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด จาก HID ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในฐานะของ ระบบที่ให้ความปลอดภัยสูง รองรับการติดตั้งที่ ประตูทั่วไป หรือไม้กั้นประตูสำหรับรถยนต์ 

product category

Card Reader เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

  เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด จาก HID ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในฐานะของ ระบบที่ให้ความปลอดภัยสูง รองรับการติดตั้งที่ ประตูทั่วไป หรือไม้กั้นประตูสำหรับรถยนต์ 

product category

Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย

  ระบบความคุมการ เข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย ที่ช่วยควบคุมและดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง บัตรสมาร์ทการ์ด และ ลายนิ้วมือ 

product category

Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย

  ระบบความคุมการ เข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย ที่ช่วยควบคุมและดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง บัตรสมาร์ทการ์ด และ ลายนิ้วมือ 

product category

Cards and Credentials บัตรพลาสติก

  บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพลาสติก ที่มีความโดดเด่นในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของ HID FARGO ที่ทำงานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บัตร และอุปการณ์อ่านบัตรได้อย่างแม่นยำ

product category

Cards and Credentials บัตรพลาสติก

  บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพลาสติก ที่มีความโดดเด่นในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของ HID FARGO ที่ทำงานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บัตร และอุปการณ์อ่านบัตรได้อย่างแม่นยำ

product category

Central Issuance ระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง

  เครื่องพิมพ์บัตร ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรทางการเงิน หรือบัตรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง 

product category

Central Issuance ระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง

  เครื่องพิมพ์บัตร ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรทางการเงิน หรือบัตรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง