เครื่องทําบัตรพนักงาน

เครื่องพิมพ์บัตร***

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

โปรแกรมทําบัตรพนักงาน

ระบบ access control

 

บัตร mifare (110)

บัตร pvc (170)

บัตร rfid (170)

บัตรพนักงาน pvc (110)

บัตรพลาสติก (260)

เครื่องพิมพ์บัตร pvc (170)

เครื่องพิมพ์บัตร rfid (110)

เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน (170)

เครื่องปริ้นบัตรพนักงาน (140)

card reader ราคา (260)

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด