โทรเลย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

HID® VertX® EVO V1000 Networked Controller

แผงควบคุมหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับ VertX V100, V200 และ V300 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ door และ IO interface

VertX EVO™ V1000 คือ แผงควบคุมระบบเข้าออกผ่าน network แบบเชื่อมต่อได้กับหลายแผงควบคุมประตู ช่วยลดภาระการใช้งาน Local Area Networks (LAN) ขององค์กร ด้วยการเชื่อมต่อกับแผงควบคุมประตูได้ถึง 32 แผงโดยใช้เพียง IP Address เดียว

 

นี่คือแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงที่ช่วยยกระดับการทำงานของประตูในขณะที่ตัวควบคุมหลักช่วยลดต้นทุนการใช้งานระบบ LAN ขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุดโดยการควบคุมการตัดสินใจการผ่านเข้าออกประตูได้สูงสุดถึง 64 ประตู

แผงควบคุม VertX EVO V1000 เป็นอุปกรณ์ควบคุม ตัดสินใจ online ทั้งการผ่านประตู, input monitor} และ output control ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น VertX® V100 (door interface), V200 (input monitor) และ V300 (output control)​

V1000 มีสอง on-board inputs และ outputs สำหรับ local input point monitoring และ auxiliary output control โดยใช้การจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 VDC​

คุณสมบัติ

 • จัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมการเข้าออกและการกำหนดค่าระบบ ให้กับ reader interface สูงสุด 32 ตัว (สูงสุด 64 ประตู) และ 250,000 ข้อมูลผู้ถือบัตร
 • เชื่อมต่อกับ host และอุปกรณ์อื่นผ่าน TCP/IP network
 • รับคำสั่ง และดำเนินการคำสั่งแบบ real-time จาก host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
 • รายงานทุกเหตุการณ์กลับไปยัง host
 • สามารถทำงานแบบ offline ได้เต็มรูปแบบ ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ทั้งการตัดสินใจให้กับระบบ และเก็บ log เหตุการณ์
 • เชื่อมต่อระบบ access control เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ สูงสุด 32 เครื่อง ประกอบด้วย
  • VertX V100: Door/Reader interface (2 doors/2 readers or 1 door/2 readers)
  • VertX V200: Input monitor interface (up to 16 monitor points per device)
  • VertX V300: Output control interface (up to 12 control relays per device)

HID® VertX® EVO V2000 Reader Interface/Networked Controller

VertX EVO™ V2000 คือแผงควบคุมสำหรับต่อเครื่องอ่านสองตัว ที่เชื่อมต่อระบบทำงานกับประตู 2 ประตู (1 เครื่องอ่านต่อประตู) หรือ ประตูเดียว (2-เครื่องอ่าน ขาเข้าและออก)

EVO V2000 เป็นตัวจัดการการตัดสินใจออนไลน์ การผ่านประตู, input monitoring, output control และการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรทั้งหมด สูงสุด 2 ประตู เป็นโซลูชั่นที่สามารถมีได้ 2 inputs ต่อประตู สำหรับ door monitor และ REX, และ 2 outputs ต่อประตู สำหรับ lock และ AUX

 

VertX EVO V2000 ยังมี 3 inputs สำหรับ ไฟ AC ล้มเหลว, พลังงานจากแบตเตอรี่ล้มเหลว และ tamper โดยใช้การจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 VDC​

คุณสมบัติ

 • จัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมการเข้าออกและการกำหนดค่าระบบ สูงสุด 2 เครื่องอ่าน (สูงสุด 2 ประตู) และ 250,000 ข้อมูลผู้ถือบัตร
 • เชื่อมต่อกับ host และอุปกรณ์อื่นผ่าน TCP/IP network
 • รับคำสั่ง และดำเนินการคำสั่งแบบ real-time จาก host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
 • รายงานทุกเหตุการณ์กลับไปยัง host
 • สามารถทำงานแบบ offline ได้เต็มรูปแบบ ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ทั้งการตัดสินใจให้กับระบบ และเก็บ log เหตุการณ์
 • เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านแบบ Wiegand หรือ Clock-and-Data ได้ 2 ตัว, 2 door monitors, 2 REX switch, AC fail, Battery fail, และ Tamper​

HID VertX EVO® Access Controller​

แผงควบคุมระบบผ่านเข้าออกแบบหลายประตู ที่ช่วยลดภาระการใช้งานระบบ LAN ในองค์กร

เครื่องพิมพ์บัตร

Copyright © 2019 www.vulcan-tec.com All Rights Reserved.​​​

เครื่องพิมพ์บัตร
เครื่องพิมพ์บัตร
เครื่องพิมพ์บัตร
เครื่องพิมพ์บัตร
จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด