โทรเลย

ดาวน์โหลด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

HID® VertX® EVO V1000 Networked Controller

แผงควบคุมหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับ VertX V100, V200 และ V300 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ door และ IO interface

HID Controller V1000

VertX EVO™ V1000 คือ แผงควบคุมระบบเข้าออกผ่าน network แบบเชื่อมต่อได้กับหลายแผงควบคุมประตู ช่วยลดภาระการใช้งาน Local Area Networks (LAN) ขององค์กร ด้วยการเชื่อมต่อกับแผงควบคุมประตูได้ถึง 32 แผงโดยใช้เพียง IP Address เดียว

 

นี่คือแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงที่ช่วยยกระดับการทำงานของประตูในขณะที่ตัวควบคุมหลักช่วยลดต้นทุนการใช้งานระบบ LAN ขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุดโดยการควบคุมการตัดสินใจการผ่านเข้าออกประตูได้สูงสุดถึง 64 ประตู

แผงควบคุม VertX EVO V1000 เป็นอุปกรณ์ควบคุม ตัดสินใจ online ทั้งการผ่านประตู, input monitor} และ output control ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น VertX® V100 (door interface), V200 (input monitor) และ V300 (output control)​

V1000 มีสอง on-board inputs และ outputs สำหรับ local input point monitoring และ auxiliary output control โดยใช้การจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 VDC​

คุณสมบัติ

 • จัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมการเข้าออกและการกำหนดค่าระบบ ให้กับ reader interface สูงสุด 32 ตัว (สูงสุด 64 ประตู) และ 250,000 ข้อมูลผู้ถือบัตร
 • เชื่อมต่อกับ host และอุปกรณ์อื่นผ่าน TCP/IP network
 • รับคำสั่ง และดำเนินการคำสั่งแบบ real-time จาก host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
 • รายงานทุกเหตุการณ์กลับไปยัง host
 • สามารถทำงานแบบ offline ได้เต็มรูปแบบ ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ทั้งการตัดสินใจให้กับระบบ และเก็บ log เหตุการณ์
 • เชื่อมต่อระบบ access control เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ สูงสุด 32 เครื่อง ประกอบด้วย
  • VertX V100: Door/Reader interface (2 doors/2 readers or 1 door/2 readers)
  • VertX V200: Input monitor interface (up to 16 monitor points per device)
  • VertX V300: Output control interface (up to 12 control relays per device)

HID® VertX® EVO V2000 Reader Interface/Networked Controller

VertX EVO™ V2000 คือแผงควบคุมสำหรับต่อเครื่องอ่านสองตัว ที่เชื่อมต่อระบบทำงานกับประตู 2 ประตู (1 เครื่องอ่านต่อประตู) หรือ ประตูเดียว (2-เครื่องอ่าน ขาเข้าและออก)

EVO V2000 เป็นตัวจัดการการตัดสินใจออนไลน์ การผ่านประตู, input monitoring, output control และการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรทั้งหมด สูงสุด 2 ประตู เป็นโซลูชั่นที่สามารถมีได้ 2 inputs ต่อประตู สำหรับ door monitor และ REX, และ 2 outputs ต่อประตู สำหรับ lock และ AUX

 

VertX EVO V2000 ยังมี 3 inputs สำหรับ ไฟ AC ล้มเหลว, พลังงานจากแบตเตอรี่ล้มเหลว และ tamper โดยใช้การจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 VDC​

HID Controller V2000

คุณสมบัติ

 • จัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมการเข้าออกและการกำหนดค่าระบบ สูงสุด 2 เครื่องอ่าน (สูงสุด 2 ประตู) และ 250,000 ข้อมูลผู้ถือบัตร
 • เชื่อมต่อกับ host และอุปกรณ์อื่นผ่าน TCP/IP network
 • รับคำสั่ง และดำเนินการคำสั่งแบบ real-time จาก host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
 • รายงานทุกเหตุการณ์กลับไปยัง host
 • สามารถทำงานแบบ offline ได้เต็มรูปแบบ ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ host ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ทั้งการตัดสินใจให้กับระบบ และเก็บ log เหตุการณ์
 • เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านแบบ Wiegand หรือ Clock-and-Data ได้ 2 ตัว, 2 door monitors, 2 REX switch, AC fail, Battery fail, และ Tamper​

Quick Link:

Network Access Control Solution ของ HID Global เป็นไปในรูปแบบ open architecture ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบน IP สำหรับการปรับใช้กับโซลูชั่น access control และฟังชั่นอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบแบบ real-time, การทำงานแบบ off-line และ การจัดการแบบ IP จากระยะไกล ไม่ว่าคุณจะต้องการควบคุม สองประตู หรือหนึ่งพันประตู รูปแบบ open architecture ของ HID VertX EVO ก็สามารถขยายและปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย​

ดาวน์โหลด

HID® V100 Door / Reader Interface

แผงประมวลผลการควบคุมการเข้าออกสำหรับ 2 เครื่องอ่าน / 2 ประตู

V100 Door / Reader Interface เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรระบบ access control ได้ 2 ตัว ผ่าน Wiegand หรือ Clock-and-Data เพื่อควบคุมประตู 1 หรือ 2 ประตู V100 มีคุณสมบัติหน่วยความจำ on-board flash memory ทำให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตผ่านเครือข่าย Network V100 เชื่อมต่อกับ V1000 ผ่านเครือข่าย RS-485 ความเร็วสูง ในทางกลับกัน V1000 จะสื่อสารกับ host system ผ่านโปรโตคอล TCP/IP มาตรฐาน บน 10/100 Mbps Ethernet หรืออินเทอร์เน็ต การออกแบบสถาปัตยกรรมนี้จะช่วยลดการใช้งาน LAN ขององค์กรลงให้น้อยที่สุด โดยใช้ TCP/IP address เดียวสำหรับทุกๆ 32 reader-interface และใช้งานทรัพยากรณ์การสื่อสารระดับต่ำบนเครือข่าย RS-485​

HID V100 Controller

คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ

 • เชื่อมต่อกับ HID V1000 ผ่าน RS-485
 • รับและประมวลผลคำสั่งแบบ real-time จาก V1000
 • รายงานกิจกรรมทั้งหมดไปที่ HID V1000
 • ฝาครอบโพลีคาร์บอเนตที่สวยงาม ปกป้องส่วนประกอบจากความเสียหาย
 • การเชื่อมต่อและข้อบ่งชี้ทั้งหมดได้รับการระบุด้วยการพิมพ์แบบ silk-screen บนฝาครอบอย่างครบถ้วนชัดเจน
 • ประมวลผลการตัดสินใจการควบคุมการเข้าถึงแบบ off-line ตามรหัส facility code
 • ส่วนประกอบมาตรฐาน UL294 และ UL1076

HID® VertX® V200 Input Monitor Interface

แผงประมวลผล alarm input processing เชื่อมต่อสูงสุด 16 zone

V200 Input Monitor Interface เชื่อมต่อกับแผงวงจร supervised input ได้สูงสุด 16 ตัว แต่ละจุด Input จะตรวจสอบและรายงานสถานะปกติ, ผิดปกติ และสัญญาณเตือน V200 มีคุณสมบัติหน่วยความจำ on-board flash memory ทำให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตผ่านเครือข่าย Network V200 เชื่อมต่อกับ V1000 ผ่านเครือข่าย RS-485 ความเร็วสูง ในทางกลับกัน V1000 จะสื่อสารกับ host system ผ่านโปรโตคอล TCP/IP มาตรฐาน บน 10/100 Mbps Ethernet หรืออินเทอร์เน็ต การออกแบบสถาปัตยกรรมนี้จะช่วยลดการใช้งาน LAN ขององค์กรลงให้น้อยที่สุด โดยใช้ TCP/IP address เดียวสำหรับทุกๆ 32 reader-interface และใช้งานทรัพยากรณ์การสื่อสารระดับต่ำบนเครือข่าย RS-485​

HID V200 Controller

คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ

 • ส่งรายงานสัญญาณ supervised หรือr un-supervised alarm circuits
 • ความสามารถในการโปรแกรมเหตุการณ์ไม่ปกติ ในแต่ละ input point (NO หรือ NC alarm อาจจะต้องถูกนำมาใช้)
 • เชื่อมต่อกับ V1000 ผ่าน RS-485
 • รับและประมวลผลคำสั่งแบบ real-time จาก V1000
 • รายงานกิจกรรมทั้งหมดไปที่ HID V1000
 • สามารถเชื่อมโยง input / output ที่ซับซ้อนเมื่อใช้กับแผงควบคุม V1000 และ แผงควบคุม output V300
 • ฝาครอบโพลีคาร์บอเนตที่สวยงาม ปกป้องส่วนประกอบจากความเสียหาย
 • การเชื่อมต่อและข้อบ่งชี้ทั้งหมดได้รับการระบุด้วยการพิมพ์แบบ silk-screen บนฝาครอบอย่างครบถ้วนชัดเจน
 • ส่วนประกอบมาตรฐาน UL294 และ UL1076

HID® VertX® V300 Output Control Interface

แผงประมวลผล output control processing เชื่อมต่อสูงสุด 12 อุปกรณ์​

แผงควบคุม output V300 นี้ประกอบไปด้วย 12 แลทชิ่งรีเลย์ Form-C (Latching Form-C relay) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 12 อุปกรณ์ เช่น logic inputs สำหรับประมวลผลอุปกรณ์, HVAC และแผงควบคุมลิฟท์, ตัวสลับสัญญาณ (Switcher) กล้องวงจรปิด และอื่นๆ เป็นต้น โหลดเกิน 2A @ 30 VDC ควรควบคุมผ่านอินเตอร์โพสซิ่งรีเลย์ (Interposing Relay)

 

V300 มีคุณสมบัติหน่วยความจำ on-board flash memory ทำให้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตผ่านเครือข่าย Network V300 เชื่อมต่อกับ V1000 ผ่านเครือข่าย RS-485 ความเร็วสูง ในทางกลับกัน V1000 จะสื่อสารกับ host system ผ่านโปรโตคอล TCP/IP มาตรฐาน บน 10/100 Mbps Ethernet หรืออินเทอร์เน็ต การออกแบบสถาปัตยกรรมนี้จะช่วยลดการใช้งาน LAN ขององค์กรลงให้น้อยที่สุด โดยใช้ TCP/IP address เดียวสำหรับทุกๆ 32 reader-interface และใช้งานทรัพยากรณ์การสื่อสารระดับต่ำบนเครือข่าย RS-485​

HID V300 Controller

คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ

 • ความสามารถในการโปรแกรมเหตุการณ์ไม่ปกติ ในแต่ละ input point (NO หรือ NC alarm อาจจะต้องถูกนำมาใช้)
 • 12 latching Form-C relays, contacts rated ที่t 2A @ 30VDC
 • เชื่อมต่อกับ V1000 ผ่าน RS-485
 • รับและประมวลผลคำสั่งแบบ real-time จาก V1000
 • รายงานกิจกรรมทั้งหมดไปที่ HID V1000
 • สามารถเชื่อมโยง input / output ที่ซับซ้อนเมื่อใช้กับแผงควบคุม V1000 และ แผงควบคุม output V200
 • ฝาครอบโพลีคาร์บอเนตที่สวยงาม ปกป้องส่วนประกอบจากความเสียหาย
 • การเชื่อมต่อและข้อบ่งชี้ทั้งหมดได้รับการระบุด้วยการพิมพ์แบบ silk-screen บนฝาครอบอย่างครบถ้วนชัดเจน
 • ส่วนประกอบมาตรฐาน UL294 และ UL1076

ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออก (access control system) และระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

Genetec Security Center - Synergis 

Architechture

HID VertX Controller diagram design access control v1000 v2000 v100 v200 v300

HID VertX EVO® Access Controller​

แผงควบคุมระบบผ่านเข้าออกแบบหลายประตู ที่ช่วยลดภาระการใช้งานระบบ LAN ในองค์กร

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด