HID Corporate 1000 Format คือบริการจาก HID Global ในการกำหนด “format” เฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรของผู้ใช้งาน โดยในแต่ละ format สามารถมีหมายเลขบัตรที่ไม่ซ้ำกันได้มากกว่า 8 ล้านหมายเลข ซึ่งหมายเลขบัตรนี้จะถูกบริหารจัดการโดย HID Global เพื่อรับรองว่าจะไม่มีการผลิตหมายเลขซ้ำกันออกมา​

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจาก HID Corporate 1000 Format

 • ความปลอดภัยภายในองค์กรทางด้านการใช้บัตร หรือ credential ในการยืนยันตัวตนในระบบ access control ที่สูงขึ้น เนื่องจาก format ขององค์กรนั้นๆจะเป็นในแบบเฉพาะที่ไม่ซ้ำใคร
 • HID ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตจะมีการให้บริการเก็บบันทึกข้อมูลหมายเลขบัตรที่ผลิตออกมา เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการออกหมายเลขซ้ำซ้อน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรที่หมายเลขเฉพาะเพื่อใช้งานในระบบ access control นอกจากนี้ สำหรับตัวองค์กรเอง สามารถจัดหาจัดซื้อจาก HID Partner เจ้าใดก็ได้ (ต้องได้รับการเซ็นรับรองจากผู้มีอำนาจขององค์กรผู้ใช้งาน) ซึ่งแม้จะเป็นการสั่งซื้อจากหลายแหล่งที่มา แต่ก็ยังสามารถการันตีได้ว่า หมายเลขจะไม่มีวันซ้ำซ้อนกัน
 • องค์กรผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานระบบ access control platform ใดก็ได้ ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร โดยใช้เพียงอุปกรณ์พื้นฐานจาก HID นั่นคือ reader และ บัตร
 • องค์กรผู้ใช้งานมีสิทธิ์และสามารถกำหนด หรือเลือก supplier ได้ตามความพึงพอใจ ไม่จำกัดสิทธิ์ผูกขาด​

คุณสมบัติเฉพาะตัวของรูปแบบการให้บริการแบบ HID Corporate 1000 Format

 • HID จะทำงานร่วมกับ HID Partner / System Integrator เพื่อกำหนด format เฉพาะให้กับองค์กรผู้ใช้งาน
 • องค์กรผู้ใช้งานมีสิทธิ์เด็ดขาดในการควบคุมสิทธิ์การใช้งานของ format นั้นๆ
 • องค์กรผู้ใช้งานต้องมีการเซ็นเอกสารรับรองให้กับ HID Partner เพื่อให้ HID Partner นั้นมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อ และนำเข้าบัตร Corporate 1000 มาให้กับผู้ใช้งานได้ โดยที่องค์กรผู้ใช้งานสามารถแจ้งเพิ่ม หรือยกเลิกสิทธิ์การสั่งซื้อของ HID Partner นั้นๆได้ตลอดเวลา
 • HID จะจำหน่ายบัตร Corporate 1000 ให้กับ HID Partner หรือ Reseller ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรผู้ใช้งาน เท่านั้น
 • ผู้ใช้งาน Corporate 1000 format แต่ละเจ้าจะได้รับการรับรองจาก HID ว่า format ที่ได้รับเป็น format เฉพาะ ไม่ซ้ำกับองค์กรอื่นอย่างแน่นอน
 • ผู้ใช้งานแต่ละเจ้า จะได้รับการการันตีว่าจะสามารถสั่งบัตรได้อย่างน้อย 1 ล้านใบโดยไม่ซ้ำ
 • ผู้ใช้งานแต่ละเจ้า จะได้รับการรับรองเรื่องการปกป้องความปลอดภัยทางข้อมุล

ความต้องการของระบบ Access Control

ในการทำงานร่วมกับ HID Corporate 1000 Format นั้น ทางระบบซอฟต์แวร์ access control และ/หรือ อุปกรณ์ controller จะต้องรองรับ 35-bit หรือ 48-bit Corporate 1000 format ด้วย บัตรและเครื่องอ่านจะเป็นส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ format นี้ จะมีแค่ controller และ ซอฟต์แวร์เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจรูปแบบของ corporate 1000 format เพื่อที่จะแตกชุดข้อมูล และตีความหมายออกมาเป็น facilty code และ id number

องค์กรใดเหมาะจะใช้งาน HID Corporate 1000 Format

ทาง HID ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ใช้งาน และไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำใดๆสำหรับการสร้าง format เฉพาะนี้ ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้บัตร และเครื่องอ่านบัตรจาก HID ก็สามารถใช้ HID Corporate 1000 Format นี้ได้ แต่หากจะให้กล่าวถึงองค์กรที่ได้รับประโยชน์สุงสุดอย่างแท้จริงของ format นี้ อาจสามารถระบุได้ดังนี้

 • องค์กรผู้ใช้งานที่มีสำนักงานหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นหลายสาขาในประเทศ หรือสาขาต่างประเทศ ที่การจัดซื้อเป็นแบบ decentralized แต่ละสาขามีอำนาจสั่งซื้อได้เอง แยกจากกัน ซึ่งทำให้แต่ละสาขาสามารถสั่งบัตรจาก HID ได้โดยที่หมายเลขบัตรจะไม่มีวันซ้ำกับสาขา หรือสำนักงานอื่นขององค์กร ที่ใช้ format เดียวกัน
 • องค์กรผู้ใช้งานที่มีระบบ access control หลายจุด และมีแผนจะขยายการติดตั้งระบบอยู่เสมอ
 • องค์กรผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ access control ภายในองค์ให้สูงขึ้น ด้วย format เฉพาะตัวขององค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าออกพื้นที่ คือผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริง
 • องค์กรผู้ใช้งาน ที่อาจจะมีระบบ hardware/software access control platform ที่หลากหลาย และต้องการบริหารจัดการให้แต่ละระบบสามารถใช้งานบัตรใบเดียวกันได้

บัตรเทคโนโลยีใดบ้าง ที่สามารถใช้งานรูปแบบ Corporate 1000 Format?

Corporate 1000 format สามารถโปรแกรมให้ใช้งานได้กับ credential จาก HID ทุกชนิด ทุกเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น บัตร HID Proximity, บัตร HID MIFARE with SIO, บัตร HID iClass, บัตร HID Seos, HID Keyfob หรือ HID Mobile ID Credential

รูปแบบ format ของ HID Corporate 1000 เป็นแบบไหน

ปัจจุบัน HID Corporate 1000 format จะมีอยู่ 2 รูปแบบ นั่นคือ “Corporate 1000-35” เป็นโครงสร้างความยาว binary data 35 bits สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครขอใช้ format ก่อนเดือนมีนาคม 2015 (หมายเลข format number จะเป็น “H5XXXX”) และ “Corporate 1000-48” เป็นโครงสร้างความยาว binary data 48 bits สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครขอใช้ format หลังเดือนมีนาคม 2015 (หมายเลข format number จะเป็น “H2XXXX”) ความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีเพียงแค่ โครงสร้างของ format ที่มีความยาวแตกต่างกัน สำหรับโครงสร้าง 35-bit แบบเดิมนั้นสามารถรองรับหมายเลขบัตรได้อย่างน้อย 1 ล้านหมายเลข ส่วนในแบบ 48-bit จะเป็นการขยายความสามารถในการรองรับหมายเลขบัตรได้มากถึงอย่างน้อย 8 ล้านหมายเลข ต่อหนึ่ง format เฉพาะขององค์กรนั้นๆ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการใช้งาน HID Corporate 1000 Format ต้องติดต่อใคร

บ.วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด เป็น HID Partner อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และดำเนินการให้ผู้ใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

 

ติดต่อเราได้ที่

โทร. 02 026 35 27

LINE ID: @vulcan-tec

Email: [email protected]

โทรเลย

ทำความรู้จักกับบริการ รูปแบบบัตร

HID Corporate 1000 Format​

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจคำว่า “format” ของ binary data ใน ระบบ access control กันก่อน ในการส่งข้อมูลจากบัตรไป reader และส่งต่อไปยัง controller นั้น ข้อมูลจะเป็นไปในรูปแบบ binary data (data 0 และ data 1) ซึ่งคำว่า “format” ในที่นี้ จะเป็นตัวระบุถึงโครงสร้าง รูปแบบชุดข้อมูลที่ส่งออกมา ถ้าให้เปรียบเทียบ ก็เหมือนกับชุดข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ชุดตัวเลข 19495981699 นี้ ถ้าไม่มีการระบุ format ว่าชุดตัวเลขนี้คืออะไร เราคงจะตีความหมายไม่ออกว่า เลขชุดนี้หมายถึงอะไร แต่หากบอกว่า format ของเลขชุดนี้คือ หมายเลขโทรศัพท์ เราจะสามารถตีความหมายได้ทันทีว่า เลข 1 ตัวแรกคือ Country Code และ เลข 949 ที่ตามมาคือ Area Code เป็นต้น สำหรับ ระบบ access control ที่ชุดข้อมูลจะถูกส่งเป็นรูปแบบ binary data (เช่น 01010011101100111011010110) ซึ่ง “format” จะเป็นตัวระบุว่า ข้อมูล bit ใดบ่งบอกถึง parity bit, facility code, และ id number (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง HID Card Data Format ได้จาก เริ่มทำความรู้จักกับรูปแบบบัตร HID Card Data Format) สำหรับในบทความนี้ เราจะมาลงรายละเอียดความหมาย และประโยชน์ของ HID Corporate 1000 Format​

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด