โทรเลย

ซอฟต์แวร์ Asure ID 7 คือ ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว ที่ครบวงจรที่สุด ใช้งานง่าย และมาพร้อมกับ features ต่างๆมากมาย ที่จะมาช่วยยกระดับการทำบัตร และการบริหารจัดการงานออกบัตรประจำตัวบุคลากร สำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่างานพิมพ์บัตรประจำตัวของคุณจะซับซ้อนหรือไม่ก็ตาม HID มีออฟชั่นทางเลือกต่างๆสำหรับ Asure ID ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ และยังทำงานได้อย่างเยี่ยมยอดกับเครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO!!​

 

การออกแบบหน้าจอ interface ของ Asure ID 7 ใช้โครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับ Microsoft Office หรือ Windows Ribbon รวมถึงการนำทางในรูปแบบ Tab พร้อมด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ง่ายและคล่องตัว

HID® Asure ID® Solo™ ตอบโจทย์การทำบัตรประจำตัวขั้นพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้น ที่ช่วยให้การออกแบบบัตรประจำตัวทำได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการผลิตบัตรที่รวดเร็วขึ้น ฟังก์ชั่นฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อเก็บข้อมูล ข้อมูลหน้าบัตรสามารถดึงได้ทันทีจากฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (internal Microsoft Access database)​

HID Asure ID® Enterprise™ รองรับการทำงานหลายเครื่องพร้อมๆกัน โดยแชร์ฐานข้อมูลร่วมกัน

สามารถให้ client workstation หลายเครื่องแชร์ฐานข้อมูลเดียวกันได้ เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงการทำงานกับฐานข้อมูลแบบ Live Link™ ก้บฐานข้อมูลภายนอก ประเภทฐานข้อมูลที่รองรับ ได้แก่ Micosoft Access และ SQL Database และรองรับ ODBC import ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ หลาย database table ที่อยู่ใน database เดียวกันได้

HID Asure ID® Exchange™ รองรับการทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นบัตรสมาร์ทการ์ด

คุณสมบัติพิเศษเพื่อการทำงานร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ด ด้วย iDIRECTOR™ ไม่ว่าจะเป็นบัตร HID Seos, HID iClass, HID Proximity, MIFARE, MIFARE DESFIRE, บัตร contact และ contactless เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการ matching ข้อมูลบัตรเข้ากับข้อมูลบุคคลอัตโนมัติ รวมถึงการบริการจัดการและลงทะเบียนข้อมูลประจำตัวบุคคลของบัตรต่างๆลงในบัตรสมาร์ทการ์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกับระบบ access control และระบบอื่นๆ

HID® Asure ID® Express™ เชื่อมต่อฐานข้อมูล MS Access ทำงานได้อย่างอิสระ

ยกระดับคุณสมบัติที่สูงขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการพิมพ์ข้อมูลต่อเนื่องเป็นกลุ่ม (batch printing) รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ real-time และยังเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เช่น compound data fields (การรวม field ข้อมูล), การพิมพ์ข้อมูลเป็นกลุ่มต่อเนื่อง, การออกแบบแบบมีเงื่อนไข และเงื่อนไขการพิมพ์ เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access ภายนอก​

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดทดลองใช้ ฟรี 30 วัน

โปรแกรมพิมพ์บัตร ซอฟต์แวร์พิมพ์บัตร

Asure ID® 7 Editions​

KEY BENEFIT

ออกแบบบัตรอย่างมืออาชีพ

 • เครื่องมือการจัดวาง template งานที่มีคุณสมบัติอย่างมืออาชีพ
 • ประกอบด้วย ​การวางรูปภาพ, ลายเซ็น, barcode, ข้อมูลลายนิ้วมือ, ข้อมูลแถบแม่เหล็ก, ข้อมูลสำหรับบัตรสมาร์ทการ์ดเทคโนโลยีต่างๆ

การจัดการบันทึกข้อมูลบัตร

 • ลงทะเบียนข้อมูล, ค้นหา, บริหารจัดการ cardholder records
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่มาพร้อมในตัวซอฟต์แวร์ Asure ID หรือ ใช้ LiveLink เพื่อ sync ข้อมูลจากหลายๆ workstation
 • สร้างข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็ว, ถ่ายภาพ หรือเก็บภาพลายเซ็นได้ในทันที พร้อมทั้ง update ข้อมูลผ่าน interface การป้อนข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้​

พิมพ์ / ออก บัตรอย่างรวดเร็ว

 • พิมพ์บัตรจำนวนมากด้วยการสั่งงานเพียงครั้งเดียว ไปยังเครื่องพิมพ์บัตรหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงการอ่าน/เขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด จับคู่ serial number ของบัตรเข้ากับข้อมูลบุคคลในขั้นตอนเดียว​

สร้างรายงานการใช้งานแบบมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง

 • ฟังก์ชั่นการสร้างรายงานผู้ใช้งาน และการติดตามการทำงานย้อนหลัง เพื่อดูประวัติการสั่งพิมพ์ และชื่อผู้ปฎิบัติงาน กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงการทำงานของซอฟต์แวร์​

เริ่มต้นการใช้งาน กับฟังก์ชั่นพื้นฐาน

 • เริ่มต้น login เข้าใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • การใช้เครื่องมือออกแบบ และสร้าง template
 • การสร้าง variable field เพื่อเชื่อมข้อมูลหน้าบัตรกับฐานข้อมูล
 • การสร้างเงื่อนไขในการพิมพ์ เช่น แถบสีเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก
 • การสร้าง barcode
 • การนำเข้ารูปภาพ

Minimum System Requirements

 • Windows 7 (32/64 bit)
 • Windows 8 (32/64 bit) และ Windows 8 Pro Tablet
 • Windows 10 (32/64 bit) และ Windows 8 Pro Tablet
 • 1GHz (หรือสูงกว่า) 32/64 Bit processor
 • 1GB RAM (32 Bit) / 2GB RAM (64 Bit)
 • DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
 • 1 GB available hard disk space

ฐานข้อมูลที่รองรับการทำงานร่วมกับ Asure ID 7

Native Database - คือฐานข้อมูลที่ Asure ID 7 ใช้เก็บข้อมูลภายในต่างๆ เช่น template รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้

 • Microsoft Access (default, local MDB file supports version 2000, 2002, & 2003)
 • Microsoft SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014)
 • Oracle® (9i & 11g)

LiveLink Data Sources - คือฐานข้อมูลที่ใช้ทำงานคู่ขนานกับ Native Database ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้าง Unique Identifier จาก dataset ของ native database ไปยัง live linked data set หรือก็คือ table จาก Live Link Data Source จำเป็นต้องมีการกำหนด primary key เสมอ รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้​

 • Microsoft Access
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL® (Version 5)
 • Microsoft Active Directory / LDAP
 • Oracle

Import / Export Data Sources - Asure ID อนุญาตให้มีการ import หรือ export ข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่ถูก import จะถูกนำมารวมเข้ากับ native database ของซอฟต์แวร์ รองรับชนิดฐานข้อมูลดังนี้

 • Microsoft Excel
 • Comma Separated Values (CSV)
 • Microsoft Access
 • ODBC
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle

การนำเข้าข้อมูลจาก Excel Sheet

การสร้าง Live Link ฐานข้อมูลกับ MS Acess 

การสร้าง SQL Native Database connection

การสร้าง Live Link กับ Windows Active Directory (AD)

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการทำบัตรครบวงจร

Asure ID 7 มาพร้อมการรองรับแบบ built-in สำหรับ TWAIN, WIA และ DirectShow หรือในความหมายทั่วไปก็คือ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์นำเข้ารูปภาพอื่นๆที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ตัวอย่างเช่น​

*หมายเหตุ: เนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆในท้องตลาดมีเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถทดสอบการทำงานได้กับ Asure ID 7 Trial Version (ฟรี 30 วัน) หรือ ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • กล้องดิจิตอล

๐ Logitech webcams (DShow)

๐ Microsoft webcams (DShow)

๐ Canon Camera (ผ่าน 3rd party application InPhoto) see more...

 • Topaz Signature Pad​

๐ T-LBK-400HSB-R

๐ T-S460-USB

๐ T-S460-HSB

 • เครื่องอ่านลายนิ้วมือ

๐ Lumidigm V และ M Series

ทำงานร่วมกับสมาร์ทการ์ด เพื่อการอ่าน/เขียน พร้อมพิมพ์ในขั้นตอนเดียว

Asure ID มีวิธีการในการทำงานกับบัตรสมาร์ทการ์ดอยู่สองรูปแบบ คือการทำงานกับหัวอ่าน (encoder) ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO หรือ ทำงานกับหัวอ่านแบบ USB (Desktop USB encoder)

 

ฟังก์ชั่นการทำงานกับสมาร์ทการ์ดนี้ จำเป็นต้องใช้ Asure ID 7 Exchange license เพื่อเปิดใช้งาน iDIRECTOR™ Smart Card Management Module ในการอ่านข้อมูล access control data, CSN, และ อ่าน/เขียนข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ดเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ key เพื่อการจัดการ custom application ในบัตร HID Seos, iClass และ MIFARE​

การเขียนข้อมูลลงในบัตร MIFARE

การ encode HID Seos Card ด้วย OMNIKEY5127 Encoder 

วิธีการตรวจสอบ Asure ID License: https://youtu.be/fkeoXiUEYtw

ตัวอย่างการใช้งาน - Case Study

 • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MS SQL Server ขององค์กร (LiveLink)
 • ติดตั้ง Logitech Web Camera พร้อม Ring Light เพื่อเพิ่มความสดใสของภาพ
 • นำเข้าข้อมูลบุคคลจากการอ่านบัตรประชาชนไทย ลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลด้วยการพิมพ์ และลดความผิดพลาด see more...
 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

ดาวน์โหลด

HID Asure ID®

Card Personalization Software​

The one program for all printer – โปรแกรมเดียว ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บัตรทุกยี่ห้อ

Asure ID® 7 สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์บัตรจากหลากหลายผู้ผลิต แค่เพียงแต่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ มาเป็น Asure ID® 7 ก็จะสามารถยกระดับมาสู่การทำงานที่ ง่ายมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยืดเวลาการลงทุนกับการเปลี่ยน Hardware ใหม่ก่อนเวลาอันสมควร​

ซอฟต์แวร์พิมพ์บัตร โปรแกรมพิมพ์บัตร บัตรพลาสติก พิมพ์บัตร บัตรพนักงาน
บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด