ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โทรเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นระบบที่ใช้พื้นฐานการทำงานแบบ client-server บนระบบปฏิบัติการ, เน็ตเวิร์ค และ protocol มาตรฐาน เพื่อสร้างระบบ Access Control ที่สมบูรณ์ที่สามารถรองรับตั้งแต่การติดตั้งขนาดเล็กเพียงไม่กี่ประตู ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่หลายพันประตู ในหลายอาคาร หลายสถานที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

Key Features

Wizard Based Configuration

On-Line Transaction Event​

Door Interlocking​

Global Anti-Passback (Peer to Peer)​

Customizable Card Format

Unlimited Access Level Configuration

Interactive Floor Plan

Lift Access Control

Various Reporting Module

Time Attendance Report

Minimum System Requirements

Operating System​: Windows Server 2000/2003, Windows 7

Processor: Intel Pentium IV 3GHz and above (Recommended)

RAM: 2GB (Recommended)

Minimum Free Hard Disk Space: 4GB
Screen Resolution: 1920 x 1080 (Recommended)
Graphic Adapter: 512MB and above (Recommended)

EntryPass Platform1 Access Control System​

ซอฟต์แวร์ EntryPass Platform 1 คือซอฟต์แวรบริหารระบบควบคุมการเข้าออก ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความยืดหยุ่นในการปรับตัว และอิสระในการกำหนดเงื่อนไข และขอบเขตที่องค์กรต้องการ ระบบถูกออกแบบมาในรูปแบบ client-server Windows application โดยระบบ Platform 1 อันทรงประสิทธิภาพนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยภายนอกอื่นๆได้หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการปรับตัวกับความต้องการของระบบ access control ในปัจจุบัน​

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด