โทรเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

EntryPass Active Networks Control Panel ออกแบบมาเพื่อ ระบบที่ต้องการความแม่นยำ แบบ ‘real-time’ ภายใต้การควบคุมของ network operation และด้วยการออกแบบด้านวิศวกรรมชั้นเยี่ยม เพื่อให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด buffer-time ที่ไม่จำเป็น พร้อมกับสถาปัตยกรรมการประมวลผลคำสั่งในระดับสูง เชื่อมต่อและกำหนดค่าผ่าน Entrypass P1 Platform สามารถสร้าง และกำหนด Access Group ได้แบบไม่จำกัด (ยกเว้น N5150 Network Control Panel) รองรับงานติดตั้งระบบ Security ขนาดใหญ่ได้อย่างดี​

ACTIVE TRANSMIT

แทนที่จะเก็บ event transaction ไว้ในหน่วยความจำเพื่อรอ host server มาดึงข้อมูล, EntryPass Network Control Panel เป็นตัวทำการผลักดันส่งข้อมูล event กลับไปยัง host และการสื่อสารเช่นนี้ จะช่วยลด bandwidth ที่จำเป็นลงได้อย่างมากเมื่อทำงานผ่านเครือข่าย network

 

DYNAMIC STORAGE ALLOCATION (DSA)

DSA ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล card holder และ event ที่เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานได้หากจำเป็น คุณสมบัตินี้ทำให้องค์กรสามารถปรับแต่งพื้นที่หน่วยความจำของ Controller ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หากต้องการ

 

HIGH PERFORMANCE

อ้างอิงจาก HCB (Hybrid Compact Board) เวอร์ชั่นล่าสุดจาก Entrypass, ชุดแผงควบคุม Network Controller เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสถียรสูง ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นแผงควบคุมแบบ multi-application ที่ชาญชลาด ออกแบบเฉพาะทางมาเพื่องานระบบควบคุมการเข้าออก (access control) ด้วยคุณสมบัติ 32bits Freescale ColdFire microcontroller บน 60MHz ทำให้แผงควบคุม Network Controller จาก Entrypas นี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในงานระบบควบคุมการเข้าออกได้เป็นอย่างดี

N5150 Key Features

 • Quick Terminal Plug-in Connectors
 • Firmware Upgrade via Server
 • Reader Output Control
 • Onboard & Cross-Board Door Interlocking
 • Support 5,000 Users And 10,000 Event Memory
 • Support Single / 2-In doors
 • Support Car Park Mode
 • Compatible with various reader technologies
 • ActiveTransmit & ActiveDownload
 • Peer To Peer Global Anti-Passback
 • Configurable Digital / Supervised inputs (4)

N5200 / N5400 Key Features

 • Unlimited Access Level
 • Onboard & Cross-Board Interlocking
 • User Counting (Card Holder / Car Park)
 • Reader Output Control
 • Dynamic Storage Allocation
 • Support 30,000 Users And 80,000 Event Memory
 • N5200: Support Single Door / 2 Doors
 • N5400: Support Single Doors / 2 Doors / 4-In door
 • Support Dynamic Reader Location
 • Support Car Park Mode
 • Compatible with various reader technologies
 • ActiveTransmit & ActiveDownload
 • Peer To Peer Global Anti-Passback
 • Configurable Digital / Supervised inputs (8)

N6200 / N6400 Key Features

 • Unlimited Access Level
 • Onboard & Cross-Board Interlocking
 • User Counting (Card Holder / Car Park)
 • Reader Output Control
 • Dynamic Storage Allocation
 • Support 100,000 Users And 200,000 Event Memory
 • N6200: Support Single Door / 2 Doors
 • N6400: Support Single Door / 2 Doors / 4 Doors
 • Support Dynamic Reader Location
 • Support Car Park Mode
 • Compatible with various reader technologies
 • ActiveTransmit & ActiveDownload
 • Peer To Peer Global Anti-Passback
 • Configurable Digital / Supervised inputs (8)
controller access control entrypass n5150
Controller Access Control EntryPass N5200 N5400
Controller Access Control EntryPass N6200 N6400

EntryPass Active Network Controller

ชุดควบคุม Controller ในรูปแบบ Network Control Panel สำหรับระบบควบคุมการเข้าออก​ (Access Control)

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด