ABOUT US | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

ABOUT US

จากความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งการให้บริการ และคำแนะนำ จากประสบการณ์อย่างมืออาชีพเพื่อให้ทางลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

จากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีอย่างยาวนาน ทางบริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัท HID Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการอย่างเป็นทางการสินค้าเครื่องพิมพ์บัตร FARGO® ในประเทศไทย โดยได้รับการเซ็นสัญญาการเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2554 และเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้า FARGO® ในปีถัดมา
 

ด้วยรายได้กว่า 10 ล้านบาทในปีแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในตลาด ทางบริษัทฯจึงเริ่มมีการขยายสินค้าและการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีด้านบัตรพลาสติก และบัตรสมาร์ทการ์ดทั้งหมด โดยทางบริษัทฯได้ร่วมเป็นตัวแทนให้กับบริษัท ASIS Technologies ผู้ผลิตระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยบัตรจากประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการตอบสนองความต้องการในท้องตลาดอีกทางหนึ่ง

ปัจจุบัน บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงาน และการให้บริการอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นปรัชญาการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับความไว้วางใจในระดับสากล