• Central Issuance ระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง

   

  เครื่องพิมพ์บัตร ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรทางการเงิน หรือบัตรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง 

 • Cards and Credentials บัตรพลาสติก

   

  บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพลาสติก ที่มีความโดดเด่นในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของ HID FARGO ที่ทำงานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บัตร และอุปการณ์อ่านบัตรได้อย่างแม่นยำ

 • Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย

   

  ระบบความคุมการ เข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย จาก HID ที่ช่วยควบคุมและดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง บัตรสมาร์ทการ์ด และ ลายนิ้วมือ 

 • Card Reader เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

   

  เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด จาก HID ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในฐานะของ ระบบที่ให้ความปลอดภัยสูง รองรับการติดตั้งที่ ประตูทั่วไป หรือไม้กั้นประตูสำหรับรถยนต์ 

 • Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

   

  เครื่องพิมพ์บัตร พลาสติก ภายใต้แบรนด์ HID FARGO ที่มอบความสะดวกสบาย ประหยัด และภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์บัตร

product category

Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

  เครื่องพิมพ์บัตร พลาสติก ภายใต้แบรนด์ HID FARGO ที่มอบความสะดวกสบาย ประหยัด และภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์บัตร

product category

Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

  เครื่องพิมพ์บัตร พลาสติก ภายใต้แบรนด์ HID FARGO ที่มอบความสะดวกสบาย ประหยัด และภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์บัตร

product category

Card Reader เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

  เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด จาก HID ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในฐานะของ ระบบที่ให้ความปลอดภัยสูง รองรับการติดตั้งที่ ประตูทั่วไป หรือไม้กั้นประตูสำหรับรถยนต์ 

product category

Card Reader เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

  เครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด จาก HID ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในฐานะของ ระบบที่ให้ความปลอดภัยสูง รองรับการติดตั้งที่ ประตูทั่วไป หรือไม้กั้นประตูสำหรับรถยนต์ 

product category

Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย

  ระบบความคุมการ เข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย จาก HID ที่ช่วยควบคุมและดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง บัตรสมาร์ทการ์ด และ ลายนิ้วมือ 

product category

Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย

  ระบบความคุมการ เข้า-ออก และรักษาความปลอดภัย จาก HID ที่ช่วยควบคุมและดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง บัตรสมาร์ทการ์ด และ ลายนิ้วมือ 

product category

Cards and Credentials บัตรพลาสติก

  บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพลาสติก ที่มีความโดดเด่นในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของ HID FARGO ที่ทำงานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บัตร และอุปการณ์อ่านบัตรได้อย่างแม่นยำ

product category

Cards and Credentials บัตรพลาสติก

  บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพลาสติก ที่มีความโดดเด่นในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของ HID FARGO ที่ทำงานร่วมกับ เครื่องพิมพ์บัตร และอุปการณ์อ่านบัตรได้อย่างแม่นยำ

product category

Central Issuance ระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง

  เครื่องพิมพ์บัตร ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรทางการเงิน หรือบัตรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง 

product category

Central Issuance ระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง

  เครื่องพิมพ์บัตร ขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบการออกบัตรจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรทางการเงิน หรือบัตรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง